Regulamin obiektu

 

Informacje ogólne

 1. Klienci korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowej oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 3. Pokoje wynajmowane są na doby.
 4. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:30 w dniu wyjazdu (możliwość zmiany godzin przyjazdu i wyjazdu są możliwe jedynie pow wcześniejszym uzgodnieniu) .
 5. Cisza nocna obowiązuje w całym obiekcie od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 6. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za obiekt zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
 7. Prosimy o nie przenoszenie wyposażenia pokoju.
 8. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 9. Należność za pobyt pobierana jest w gotówce, bonem turystycznym, przelewem lub BLIKiem najpóźniej dwa dni przed wyjazdem.
 10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 11. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu.Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.  Jeżeli czują Państwo dyskomfort termiczny można używać grzejników znajdujących się w schowku w domu lub zgłosić ten fakt właścicielom. Z przyjemnością zaradzimy temu problemowi.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 14. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie budynku do godz. 22:00.
 15. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 16. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking, który jest niestrzeżony.
 17. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaparkowane samochody oraz za pozostawione w nich rzeczy.
 18. Przy wymeldowaniu z obiektu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić u właściciela.
 19. Za zgubienie klucza od pokoju lub dopiętego do niego chipa do głównych drzwi pobierana jest opłata w wysokości 50zł.
 20. Sprzęt narciarski, buty narciarskie, sanki itp. prosimy o pozostawianie w miejscu do tego przeznaczonym.
 21. Użytkownicy grilla lub altany z paleniskiem zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupu drewna do paleniska u właściciela.
 22. Dzieci na placu zabaw oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak sala gier i kącik zabaw bawią się wyłacznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 23. Dogrzanie bawialni jest możliwe we własnym zakresie. Wymagane jest sprawowanie ciągłej kontroli nad urządzeniem i wyłączenie go w momencie opuszczania bawialni.
 24. Korzystanie z bawialni i urządzeń tam się znajdujących jest bezpłatne. Bezpłatnie można także korzystać z rowerów.
 25. Dodatkowe opłaty pobierane są za: nagrzanie sauny poza wyznaczonymi do tego dniami, strzelanie z łuków i wiatrówek
 26. Wyżywienie obejmuje śniadanie i obiadokolację (obiad o późniejszej porze)
 27. Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie przedpłaty na konto podane na stronie.
 28. Anulacji rezerwacji można dokonywać telefonicznie. W przypadku, kiedy Wynajmujący sprzeda wyżej wymieniony pokój zaliczka będzie zwrócona. Im wcześniej zostanie zgłoszona anulacja, tym większa szansa na sprzedaż takiego pokoju. Jeżeli pokój nie zostanie sprzedany zaliczka nie będzie zwracana.
 29. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie. Gospodarze obiektu dołożą wszelkich starań, żeby rozwiązać zaistniałą sytuację. Jeżeli okaże się to niemożliwe wynajmujący może domagać się rekompensaty pieniężnej lub może zrezygnować z pobytu, nie będąc obciążonym za resztę pobytu.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Gospodarstwa Agroturystycznego Pytlówka.