REGULAMIN POBYTU W OBIEKCIE
PYTLÓWKA w Tarczku

 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich gości odwiedzających: Gospodarstwo Pytlówka Sokalski Michał, Tarczek 24, 27-225 Pawłów, NIP: 6572530127
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 10.30 ostatniego dnia pobytu.

 3. Odstąpienie od umowy jest możliwe do dnia zameldowania. Zadatek nie podlega zwrotowi. Właściciele obiektu mogą zwrócić zadatek, jeżeli osoby odwołujące rezerwację znajdą inne osoby na swoje miejsce. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.  
  Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę pokoju.

 4. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.

 5. Wewnątrz budynków obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem najwyższej ostrożności.

 6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

 7. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.

 8. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej wymiany. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

 9. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.

 10. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 50 zł.

 11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

 12. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych. Organizacja imprez jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 13. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów, nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, niszczy mienie obiektu lub wywiera negatywny wpływ na zwierzęta obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

 14. Wszystkie uwagi oraz reklamacje powinny być przekazywane właścicielom niezwłocznie. Właściciele mają obowiązek rozpatrzenie reklamacji niezwłocznie. Właściciele mają 24 godziny na usunięcie nieprawidłowości. Jeżeli zgłoszone niezgodności nie zostaną w tym czasie usunięte, gościom przysługuje możliwość anulacji dalszego pobytu oraz zwrot kosztów jednej doby zakwaterowania.

 

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

 • Urządzenia przeznaczone są dla dzieci od 5 do 12 lat

 • Korzystanie z nich przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych, którzy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność

 • Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie

 • Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i bezpieczeństwa.

Szczególnie uczulamy na niepozostawianie zabawek w miejscach do tego nieprzeznaczonych (na wejściach, przejściach, przy zjeździe ze zjeżdżalni)

 • Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się wchodzenia po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu

 • Wszelkie uszkodzenia urządzenia lub inne niebezpieczeństwa należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać do gospodarzy

 • Miłej i bezpiecznej zabawy życzą